درباره ی ما

مدرسه هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مولفه های نظام جمهوری اسلامی ایران، یک سازمان آموزشی و پرورشی پویا و یادگیرنده است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت نظام یافته بازسازی شده است تا دانش آموزان سطوح مختلف را برای زندگی در عصر اطلاعات و ارتباطات آماده نماید. یک مدرسه ی هوشمند، به عنوان یک سازمان یادگیرنده، در طول زمان تکامل یافته، و به طور مستمر، کارکنان حرفه ای خود، منابع آموزشی و توانایی های اجرایی اش را توسعه می دهد.

پیش دبستان و دبستان تمام هوشمند دیباگران به عنوان موسسه ای متمایز در حوزه آموزشهای رسمی ایران، پیشتاز در عــرصه تربیت شهــروندان هزاره سـوم می باشد.  

 موسسه  هوشمند دیباگران مأموریت خود را تبدیل مدارس سنتی به  مدارس توسعه یافته هزاره سوم قرارمیدهد که در این راستا در جهت گسترش و ارتقاء فرهنگ آموزش تاسیس مدارس هوشمند و خدمات آموزشی میتنی بر فناوری اطلاعات ، تولید و انتشار کتب- نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی برتکنولوژی در حوزه آموزشهای رسمی آموزش و پرورش گامی موثر بر می‌دارد. این سازمان بعنوان یکی از مؤسسات آموزشی پیشرو در امور انفورماتیک وIT  قلمرو فعالیت خود را تمامی شهرستانهای ایران و همکاری با سایر کشورها ترسیم می نماید. مدیریت دانش محور، ارتباط مسـتقیم با مراکز آموزشی مدرن و پیشرفته بین المللی و تلاش برای ارائه فعالیت های متناسب با هزاره سوم در جهت ایجاد علاقه و روی آوری دانش آموزان به تحصیلات کاربردی که در نهایت منجر به کارآفرینی ، اشتغال مؤثر و تولید ثروت در جامعه گردد، وجه تمایز این مؤسسه می باشد.    

پیش دبستان و دبستان تمام هوشمند دیباگران به عنوان مؤسسه ای متمایز در امر آموزشهای رسمی کشور در ایران به روزی می اندیشد که در هر شهرستان در کشور دست کم یک مجتمع آموزشی در مقاطع (پیش دبستان- دبستان- راهنمایی- دبیرستان و پیش دانشگاهی) دخترانه و پسرانه بصورت نمایندگی  ایجاد نماید بطوریکه الگویی برای سایر مدارس در آن شهر باشند.