پیام تسلیت مدیریت و تیم آموزشی دیباگران به درگذشت جناب آقای حامد دیانی