اینجا قلب آموزش می تپد

اینجا قلب آموزش می تپد

اینجا قلب آموزش می تپد

تومگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
   تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز
   که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر
   که به است یک قدخوش زهزار قامت کوز "

درمیان مهارت هایی که آموزش و یادگیری آن ها در مدارس و اجتماع ، مورد غفلت واقع می شود، مهارت مواجه شدن با انواع ناملایمات و راه برون رفت از سختی ها و مشکلات پیش رو است.
افراد زیادی به محض رو در رو شدن با گرفتاری های مختلف زندگی، خود را باخته و دچار احساس یاس و ناامیدی و افسردگی می شوند.
معمولا رویه رایج اغلب این افراد، بیش از آن که پیگیر حل مساله و انتخاب بهترین راه حل و مشخص نمودن نقش خود در بهبود وضعیت موجود باشد، یافتن مقصر بیرونی و فرافکنی و انداختن بار تمام مسئولیت ها و قصورات بر گردن وی است.