خدیجه قربانی

خدیجه قربانی

آموزگار پایه سوم

فوق دیپلم رشته آموزش ابتدایی

شروع به تدریس ازسال 1387

سابقه 9 سال تدریس در مدرسه دانش نوین

3 سال معلم نمونه ناحیه 1 ساری

سابقه 3 سال تدریس دردبستان تمام هوشمند دیباگران