سیده معصومه حسینی مهر

سیده معصومه حسینی مهر

آموزگار پایه اول

دارای کارشناسی معارف اسلامی

برگزیده جشنواره تدریس برتر

12 سال سابقه تدریس در پایه های مختلف

کسب مقام اول و دوم کشوری و استانی در جشنواره تدریس الگوی برتر در دوسال پیاپی